Văn bản theo cơ quan ban hành: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An

STT
Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
File đính kèm
2
Số kí hiệu:Số 329/PKN-KSBT
Ngày ban hành:02/06/2024
File đính kèm:
4
Số kí hiệu:Số 480/TM-KSBT
Ngày ban hành:15/05/2024
File đính kèm:
7
Số kí hiệu:Số 163/PNK-KSBT
Ngày ban hành:11/04/2024
File đính kèm:
11
Số kí hiệu:Số 74/PNK-KSBT
Ngày ban hành:03/04/2024
File đính kèm:
12
Số kí hiệu:Số 244/TM-KSBT
Ngày ban hành:27/03/2024
File đính kèm:
13
Số kí hiệu:Số 245/TM-KSBT
Ngày ban hành:27/03/2024
File đính kèm:
14
Số kí hiệu:Số 219/TM-KSBT
Ngày ban hành:20/03/2024
15
Số kí hiệu:Số 211/TM-KSBT
Ngày ban hành:19/03/2024
File đính kèm:
16
Số kí hiệu:Số 199/TM-KSBT
Ngày ban hành:17/03/2024
File đính kèm:
17
Số kí hiệu:Số 165/KSBT-TTVMS
Ngày ban hành:04/03/2024
File đính kèm:
21
Số kí hiệu:Số 1120/KSBT-KDVT
Ngày ban hành:25/10/2023
File đính kèm:
25
Số kí hiệu:Số 1002/KSBT-TTVMS
Ngày ban hành:03/10/2023
File đính kèm:
27
Số kí hiệu:Số 997/KSBT-TTVMS
Ngày ban hành:03/10/2023
File đính kèm:
31
Số kí hiệu:Số 907/KSBT-TTVMS
Ngày ban hành:13/09/2023
File đính kèm:
32
Số kí hiệu:850/KSBT-DVT
Ngày ban hành:27/08/2023
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp thiết bị chuyên dùng tại Việt Nam
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016, Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế;
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tât tỉnh Nghệ An kính thông báo đến các đơn vị có năng lực cung cấp gửi báo giá về khoa Dược VTYT Phòng Vật tư — Trung tâm KSBT, Số 140 đường Lê Hồng Phong, thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ
Xem chi tiết văn bản tại đây: Thông báo mời chào giá
Danh sách hàng hóa yêu cầu báo giá:
• Danh mục các trang thiết bị chuyên dùng (Chi tiết đính kèm)
STT Danh mục Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật Số lượng/
khối lượng Đơn
vị tính
1 Tủ lưu hóa chất Mô tả cụ thể tại mục 1 trong Bảng mô tả yêu cầu kỹ thuật đính kèm theo 01 Cái
2 Thiết bị xác định hoạt độ phóng xạ anpha, beta trong nước Mô tả cụ thể tại mục 2 trong Bảng mô tả yêu cầu kỹ thuật đính kèm theo 01 Máy
3 Bếp gia nhiệt Mô tả cụ thể tại mục 3 trong Bảng mô tả yêu cầu kỹ thuật đính kèm theo 01 Cái
4 Cân phân tích 4 số Mô tả cụ thể tại mục 4 trong Bảng mô tả yêu cầu kỹ thuật đính kèm theo 01 Cái
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Khoa Dược – VTYT, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An (Ths Nguyễn Đức Hải - SĐT: 0918713777), địa chỉ: Số 140 Lê Hồng Phong, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị!
File đính kèm:
33
Số kí hiệu:820/KSBT-DVT
Ngày ban hành:21/08/2023
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo dưỡng; hiệu chuẩn; kiểm định tại Việt Nam
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016, Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế;
Căn cứ Thông tư 14/2023/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị tại các cơ sở y tế công lập;
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tât tỉnh Nghệ An kính thông báo đến các đơn vị có năng lực cung cấp gửi báo giá về khoa Dược VTYT Phòng Vật tư — Trung tâm KSBT, Số 140 đường Lê Hồng Phong, thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ
Xem chi tiết văn bản tại đây: Thông báo mời chào giá
Danh sách hàng hóa yêu cầu báo giá:
• Danh mục Bảo dưỡng, hiệu chuẩn, kiểm định (Chi tiết đính kèm: Phụ lục I,II,III)
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Khoa Dược – VTYT, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An (Ths Nguyễn Đức Hải - SĐT: 0918713777), địa chỉ: Số 140 Lê Hồng Phong, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị!
38
Số kí hiệu:14/06/2023
Ngày ban hành:13/06/2023
File đính kèm:
39
Số kí hiệu:HIV
Ngày ban hành:22/05/2023
File đính kèm:
41
Số kí hiệu:320
Ngày ban hành:19/04/2023
File đính kèm:
42
Số kí hiệu:0604
Ngày ban hành:05/04/2023
File đính kèm:
48
Số kí hiệu:465/KSBT-KHNV
Ngày ban hành:29/05/2022
File đính kèm:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây